Home/Helpcentrum/Herroeping

Mocht je om bepaalde redenen niet tevreden zijn met je lidmaatschap of als je om andere redenen je aankoop wil ontbinden, dan heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen. Dit kan zonder opgave van redenen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het lidmaatschap is afgesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het Modelformulier voor herroeping (opent in een nieuw tabblad), maar het gebruik van dit formulier is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende het uitoefenen van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug via hetzelfde betaalmiddel waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere regeling. Voor terugbetalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.